RODO

Informuję, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kali Andrzej Kaliński reprezentowany przez Andrzeja Kalińskiego Kozłów Biskupi ul. Północna 5 , 96-513 Nowa Sucha

 1. zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii Pani/Pana danych osobowych:
  • Imię, nazwisko,
  • Pesel, numer telefonu,
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu  zawarcia umowy i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
 3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych  jest  umowa wypożyczenia sprzętu,
 4. posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres miesiąca od podpisania umowy
 7. Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest obecnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych