Regulamin

 REGULAMIN WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU

1.Do wynajęcia sprzętu wymagane jest ukończenie 18 lat, przedstawienie dowodu osobistego, prawa jazdy lub innego dokumentu z fotografią stwierdzającego tożsamość najemcy.

2.Za sprzęt odpowiedzialność ponosi osoba fizyczna, bądź prawna, z która została zawarta umowa najmu.

3.Należność za wypożyczenie sprzętu pobiera się z góry.

4.W przypadku uszkodzenia lub utraty sprzętu podczas eksploatacji na szlaku wodnym, bądź podczas transportu należy skontaktować się z wypożyczalnią .

5.Koszt usunięcia uszkodzenia powstałego w wyniku niewłaściwej eksploatacji lub zaniedbania ponosi najemca.

6.Wynajmujący na rok 2019 wyznacza następujące opłaty, którymi obciąża najemcę w przypadku utraty, bądź zniszczenia sprzętu:

– za wiosło kajakowe drewniane : 90 zł,

– za kamizelkę asekuracyjną: 130zł,

– za kajak dwuosobowy 1900 zł,

– za uszkodzenia kajaków : w zależności od uszkodzeń od 100 zł do kosztu zakupu  nowego sprzętu (straty szacuje wynajmujący).

7.Najemca podpisując umowę najmu przyjmuje do wiadomości, że wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki na wodzie.

8.W przypadku chęci przedłużenia umowy należy skontaktować się z wynajmującym przed terminem jej wygaśnięcia.

9.Najemca oświadcza, iż wypożycza sprzęt na własną odpowiedzialność.

10.Najemca podpisując umowę wypożyczenia zobowiązuje się do uiszczenia opłat z niej wynikających, nawet jeśli wyrazi chęć wcześniejszego zwrotu sprzętu.

11.Najemca otrzymuje od wynajmującego sprzęt w stanie czystym i w takim stanie go oddaje (kajaki wyposażone są w gąbki do utrzymania czystości).

12.Najemca może oddać nie umyty sprzęt pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości 5zł od każdego kajaka.

13.Za mienie najemcy zniszczone, bądź zagubione podczas wypożyczenia sprzętu .Firma nie ponosi odpowiedzialności.

14.Najemca zobowiązany jest do pomocy w załadunku i rozładunku sprzętu.

15.Sezon trwa od 1 maja do 30 września.

16. W przypadku wynajmu kajaków nie występujemy w roli „organizatora spływu”, co oznacza między innymi, że nie zapewniamy instruktorów i ubezpieczenia. Za właściwy przebieg spływu (w tym m.in. dobór osad, ustalenie szyku płynięcia, dbanie o bezpieczeństwo, zachowanie trzeźwości, zakładanie kamizelek asekuracyjnych) odpowiada najemca.

17.Pełnoletnia osoba wynajmująca kajak/i  podpisuje nad rzeką UMOWĘ WYPOŻYCZENIA zawierającą dane Wynajmującego, informację o rodzaju i liczbie powierzanego sprzętu oraz przyjmuje do wiadomości klauzulę: KALI Andrzej Kaliński „ nie ponosi żadnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo NAJEMCY. NAJEMCA ponosi pełną odpowiedzialność za wynajęty sprzęt i sposób jego użycia oraz zobowiązuje się pokryć straty związane z jego zgubieniem bądź zniszczeniem. Wynajęty sprzęt przez cały okres wynajmu pozostaje własnością firmy KALI Andrzej Kaliński”